Nieuws 01-04-2012

01 Apr

Nieuw bouwbesluit 1 april 2012

Artikel 1.8 Toepassing kwaliteitsverklaringen Indien een bouwproduct of bouwproces aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproduct of bouwproces is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring.
Polytechniek beschikt in de vorm van een BRL 6000 certificaat over deze verklaring!!!

Nieuwsarchief