Nieuws 11-02-2018

11 Feb

Vaktentoonstelling proeftuin Zwaagdijk 22 en 23 febr.

Bezoek Polytechniek tijdens de vaktentoonstelling in Zwaagdijk

Polytechniek legt de nadruk op de overgang naar natuurlijke koudemiddelen.
Natuurlijk koudemiddel: een kans of een bedreiging?
Na het verbod op R22, vanwege het aantasten van de ozonlaag, is in Europa nu de volgende ronde gaande, de overgang naar koudemiddelen met minder broeikaseffect.

In het Engels aangeduid als Global Warming Potential (GWP). Het na 2000 veel toegepaste koudemiddel R507 of R404a heeft een GWP van bijna 4000, wat betekent dat 1 kg van dit spul net zoveel broeikaseffect heeft als 4000 kg CO2. Met een auto die 100 gr/km uitstoot zou u 40.000 km kunnen rijden voor hetzelfde effect.

Per 1 januari 2022 mag er geen nieuw koudemiddel met GWP>150 meer worden geïnstalleerd of bijgevuld. Zelfs R134a valt dan al weer af.

Voor bestaande installaties wordt het bijvullen met GWP-koudemiddelen >2500 al verboden in 2020.

Lees meer over natuurlijke koudemiddelen......

Ook presenteren wij Small data, big output dit is de tegenhanger van Big data

lees meer over Small data


De agrisector groeit en bloeit. De branche staat niet alleen bekend om zijn mooie producten, maar ook om de geavanceerde technieken en teeltwijzen.

lees meer....

Nieuwsarchief