Certificering

Certificering

Polytechniek voldoet als installateur aan de meest strenge eisen en certificering.

Wij zijn in het bezit van alle certificaten om de door ons aangeboden technieken uitstekend volgens het verplichte bouwbesluit te kunnen uitvoeren, zoals;

BRL 6000 Gas/water/elektra
BRL 6000-21 Bodemenergie
PED
Criteria van toezicht
 

Hierdoor blijft ook in de toekomst een goede bedrijfsvoering gewaarborgd.

maar wat is de waarde van die certificering? 

Als uw werknemer schade lijdt, hoeft hij alleen aannemelijk te maken dat hij die schade heeft geleden door de uitoefening van zijn werkzaamheden. U bent dan aansprakelijk voor de schade, tenzij u kunt aantonen dat u aan uw zorgverplichting heeft voldaan.

Buiten het feit dat dat werkgevers o.a. hierdoor kunnen aantonen dat zij de zorgplicht serieus nemen aan hun werknemers, garandeert certificering volgens BRL6000 de kwaliteit van de aangelegde installaties ook voor uw verzekering!

In de nieuwe systematiek staat daarom de controle op het eindproduct centraal. De inhoud van BRL6000 is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit. Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat een gecertificeerd installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert.Zekerheid en veiligheid BRL6000 

Artikel 1.8 Toepassing kwaliteitsverklaringen Indien een bouwproduct of bouwproces aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproduct of bouwproces is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring. 
Polytechniek beschikt in de vorm van een BRL 6000 certificaat over deze verklaring!!! 

Polytechniek ontwerpt en installeert installaties die aan alle veiligheidseisen gestel in het bouwbesluit voldoen. Hiervoor beschikken wij over een BRL 6000 certificaat waarmee aantoonbaar is dat wij over alle geëiste kwalificatie beschikken. Er zijn collega’s in de markt die niet in het bezit zijn van dit BRL certificaat en daarmee is geen zekerheid dat de installatie aan gestelde eisen voldoet. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben als er iets mis gaat met de installatie of het gebruik daarvan, zeker als dat ongevallen tot gevolg heeft. Wij willen u dan ook graag dit belangrijke aspect onder de aandacht brengen zodat u gericht de beste keuze kunt maken met welk installatiebedrijf u in zee gaat. 


Ook beschikt Polytechniek over het certificaat “Criteria voor toezicht” dit houdt het volgende in; 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. De veiligheid van de elektrische installatie en apparatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Immers, er kleven veel risico’s als er afwijkingen zijn met dergelijke installaties en apparaten. Daarom zijn er door de Arbeidsinspectie en de Techniek Nederland (voorheen UNETO) eisen opgesteld om op een professionele wijze toezicht te houden op bestaande installaties. Polytechniek voldoet aan deze eisen en daarmee door de Arbeidsinspectie erkend als partij om toezicht uit te voeren op uw installatie. Wij kunnen u dus als geen ander helpen vast te stellen of uw installatie nog steeds aan de eisen voldoet en u in een overzichtelijke rapportage op de hoogte brengen van, indien noodzakelijk, acties die moeten worden uitgevoerd om binnen de veiligheidsnormen te blijven. 

— Direct contact —

Het juiste klimaat voor mens en product.


Recente projecten

Hieronder vindt u een greep uit onze recente projecten. Polytechniek adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoud alle technische installaties. Van Advies tot en met Zekerheid.

 • Hydrocultuur installatie met koelinstallatie NH3

  Hydrocultuur installatie met koelinstallatie NH304-11-2020

  Polytechniek realiseert hier 10 kweekcellen met 2 rijen kweekbakken en 20 bassins.De complete installatie wordt gestuurd met 1 klimaatcomputer. Al on...

 • Nieuwbouw hal 4

  Nieuwbouw hal 403-11-2020

  Polytechniek heeft opdracht gekregen voor de realisatie van de technische installaties in de nieuw gebouwde bedrijfshal 4.  De technieken welke ...

 • Uitbreiding bedrijf

  Uitbreiding bedrijf24-07-2020

  Polytechniek heeft bij Botman Comfort onderstaande technische installaties in de bedrijfsruimte en kantoor gerealiseerd.  - Airconditioning - Ve...

 • Uitbreiding bedrijfsruimte en kantoor

  Uitbreiding bedrijfsruimte en kantoor01-07-2020

  Polytechniek heeft bij Adriaan Goede te Landsmeer onderstaande technische installaties in de bedrijfsruimte en kantoor gerealiseerd.  - Netwerki...