Grootebroek: Vandersterre Groep Packaging B.V. (De Graaff Kaas)

Uitbreiding Bedrijfshal Met Kantoren

Vandersterre Groep Packaging B.V. (voorheen de Graaff Kaas)
In 2011 de uitbreiding van de verwerkingsruimte Vandersterre Groep Packaging B.V. opgeleverd.
Vandersterre Groep Packaging B.V. Lokatie Grootebroek verzorgt de verwerking zoals snijden en verpakken van diverse soorten kazen.

In het nieuwe gebouw heeft Polytechniek de volgende installaties verzorgt:
- Luchtbehandelingsinstallaties met warmteterugwinning in de kantoren;
- Verwarmings en koelinstallatie kantoren door middel van VRF systeem;
- Basis verwarmings installatie door middel van vloerverwarming;
- Warm en koud tapwaterinstallatie en sanitair;
- Aardgas installatie;
- Hogedruk reinigingsinstallatie (100bar heetwater) bestaande uit hogedrukpomp, 
leidingwerk en zware kwaliteit hygiënische haspels
- Brandbestrijdingsinstallaties;
- Verpakkingsgas leidingwerk bestaande uit een Koolzuurgas (CO2) en Stikstof (N2) 
leidingnet;
- Hemelwaterinstallatie uitgevoerd als volvulsysteem (UV);
- Hygiënisch sanitair bestaande uit hygiënesluizen en RVS wasbakken met 
sensorbediening;
- RVS leidingkokers in productieruimtes t.b.v. afwerking installaties;
- Riolering en afvoergoten in productieruimtes en kantoren;
- Gesloten koudwaterinstallatie ten behoeve van koeling matrijzen;