Wijdenes: Beerepoot

Uitfasering R22 naar Ammoniak

Andre Beerepoot kiest ook verstandig voor ombouw van zijn R22 pompkoeling naar ammoniak pompkoeling, de meest energetische en efficiënte oplossing.

De verwachting is dat het koudemiddel na 2015 onvoldoende beschikbaar is, daarbij was de installatie gedateerd, het is beter op tijd om te bouwen dan te laat. 

Uit onderzoeken blijkt, dat vele honderdduizenden koelinstallaties in Nederland nog draaien met R22. Veel van die installaties zullen in de komende periode moeten worden vervangen door installaties met R22 vervangende koudemiddelen. 

Na 31 december 2014 is het niet meer toegestaan om bestaande R22-installaties bij te vullen met R22 of de met R22 gemengde servicekoudemiddelen