Elektrotechniek

Als waarborginstallateur is Polytechniek bevoegd om zonder tussenkomst van nutsbedrijven te installeren. Dat klinkt misschien als vanzelfsprekend, maar dit is een privilege dat lang niet iedere organisatie is gegeven.

S C R O L L

Werken volgens de normering van het BRL-6000 certificaat

Met een BRL-6000 Certificaat laten bedrijven die technische installaties ontwerpen en installeren zien dat door een deskundige van een onafhankelijke instelling is vastgesteld dat de installaties die zij ontwerpen en installeren voldoen aan vastgelegde kwaliteitseisen. Dit certificaat heeft een wettelijke basis en wordt jaarlijks getoetst.

Veiligheid, continuïteit en professionaliteit

Elektrakeur richt zich met deze inspecties op de veiligheid van uw medewerkers en de bedrijfscontinuïteit van uw organisatie. Van elke inspectie wordt er één professioneel en overzichtelijk inspectierapport gemaakt, waarin alle aandachtspunten van de inspectie staan beschreven.

Certificering

Als installateur van technische installaties voldoen we bij Polytechniek aan de meest strenge eisen en certificeringen. Wij zijn in het bezit van certificaten om de door ons aangeboden technieken te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Koude- en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland. Met deze certificeringen blijft een goede bedrijfsvoering ook in de toekomst gewaarborgd.

Het verrichten van SCIOS-gerelateerde inspecties

De core business van Elektrakeur is het verrichten van SCIOS-gerelateerde inspecties, die aan de wet- en regelgeving en eisen van verzekeringsinstellingen voldoen. Elektrakeur is een volledig gecertificeerd bedrijf en werkt samen met gediplomeerde inspecteurs. Samen met onze inspecteurs verrichten wij onderstaande inspecties in alle sectoren:

Deze inspectie wordt conform de NEN 3140 uitgevoerd. Tijdens de inspectie wordt de elektrische laagspanningsinstallatie geïnspecteerd om de kans op brand of elektrische schok te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de wettelijke zorgplicht na te komen op gebied van ARBO en veiligheid.

Deze inspectie richt zich op het beoordelen van brandrisico van het elektrisch materieel. Tijdens de inspectie wordt het elektrisch materieel beoordeeld op oneigenlijk gebruik of een defect om brand te voorkomen. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen na te komen bij uw verzekeringsinstelling.

Deze inspectie richt zich op het inspecteren van de zonnestroominstallatie. Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd of de installatie goed functioneert, veilig is en of die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Deze inspectie dient periodiek te worden uitgevoerd om als opdrachtgever de verplichtingen bij uw verzekeringsinstelling na te komen.

Certificering

Als installateur van technische installaties voldoen we bij Polytechniek aan de meest strenge eisen en certificeringen. Wij zijn in het bezit van certificaten om de door ons aangeboden technieken te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Koude- en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland. Met deze certificeringen blijft een goede bedrijfsvoering ook in de toekomst gewaarborgd.