Service & Onderhoud voor technische installaties

Polytechniek heeft een serviceorganisatie die 24 uur per dag, 7 dagen beschikbaar is in geval van calamiteiten. Wij organiseren de onderhoudswerkzaamheden vanuit een aparte afdeling waar onze servicemanager de werkzaamheden coördineert. Vanaf deze afdeling verzorgen wij ook de technische ondersteuning en het verdiepen van de kennis van onze technici. Onze vakmensen voeren service- en onderhoudswerkzaamheden uit aan installaties op het gebied van koeltechniek, luchtbehandeling, watertechniek, verwarmingsinstallaties, meet- en regeltechniek, elektrotechniek en witlof hydrocultuurinstallaties.

S C R O L L

Waarom service en onderhoud door Polytechniek?

  • Een serviceorganisatie die 24/7 bereikbaar is in geval van calamiteiten;
  • Specialist op het gebied van koeltechniek, luchtbehandeling, watertechniek, verwarmingsinstallaties, meet- en regeltechniek, elektrotechniek en witlofinstallaties;
  • Onderhoud, PED keuring en inspecties van alle installaties.

Waarom is periodiek onderhoud belangrijk?

Door het periodiek uitvoeren van preventieve controles, inspecties en onderhoud worden uw installaties in de juiste staat gehouden. In Nederland is het via de Arbowet wettelijk vastgelegd dat installaties van gebouwen met passende regelmaat geïnspecteerd moeten worden. Naast de aspecten van diverse normen voor koel- en elektrotechniek wordt hierbij getoetst of de installaties voldoen aan de gestelde normen. Ook staan de NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 normen expliciet in de beleidsregel bij het Arbobesluit vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen.

Zorgplicht op grond van de Arbowet

Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert die diverse normen bij haar inspecties. Als bij een ongeval is geconstateerd dat normen niet of onvoldoende zijn toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat die heeft voldaan aan zijn zorgplicht op grond van de Arbowet. Polytechniek en Elektrakeur kunnen dit voor u uitvoeren.

Certificering

Als installateur van technische installaties voldoen we bij Polytechniek aan de meest strenge eisen en certificeringen. Wij zijn in het bezit van certificaten om de door ons aangeboden technieken uitstekend te kunnen uitvoeren. Ook zijn we aangesloten bij Techniek Nederland en de Nederlandse Vereniging van Koude- en Luchtbehandeling (NVKL). Met deze certificeringen blijft een goede bedrijfsvoering ook in de toekomst gewaarborgd.