Ammoniak vergeleken met een co2-installatie

De afgelopen jaren is er al heel wat aandacht naar de koeltechniek en de milieu-impact hiervan gegaan. Want in Europa staat de koeltechnische wereld in voor 2 % van de broeikasgassen. Het is dan ook meer dan logisch dat de natuurlijke koelmiddelen, waarvan reeds bewezen is dat ze de ozonlaag niet aantasten en geen of nauwelijks invloed hebben op de opwarming van de aarde, terug hun opkomst gemaakt hebben. De koelinstallaties moeten voortdurend beter en beter presteren. Hiervoor worden er nieuwe technieken uitgevonden of bestaande technieken verbeterd. Deze verbeteringen moeten het energieverbruik doen dalen, deze energiedaling reflecteert zich dan ook naar de klant. Ook de warmteterugwinning doet heel erg zijn opkomst in de koeltechniek. Zo kan met de warmte die normaal verloren gaat, bijvoorbeeld water opgewarmd worden en daar dan een gebouw d.m.v. vloerverwarming en/of proceswater/ mee verwarmen. Ook hierdoor zal de milieu-impact dalen en de klant zal zijn energiefactuur zien dalen. Win-win dus, de klant heeft er baat bij en zeker en vast niet minder belangrijk, het milieu heeft er ook voordeel bij.

De verschillen qua koudemiddelen, installatie ontwerpen en terugverdientijden zijn in het verslag weergegeven, welke onderstaand gedownload kan worden.