Uitfasering freon

Er heeft een aardverschuiving plaatsgevonden in de prijzen en beschikbaarheid van koudemiddelen. De prijzen van de HFK’s zijn geëxplodeerd en ook de prijzen van sommige HFO’s zijn aanzienlijk verhoogd.

De oorzaak is drieledig:

1. Beschikbaarheid van de grondstoffen om HFK’s te produceren

De grondstoffen voor HFK’s, Fluorine en Fluorspar, komen voornamelijk uit Mongolië en China. In China is het winnen van deze stoffen sterk verminderd door milieu-aspecten. In Mongolië (de grootste bron) is de hoeveelheid gewonnen materiaal door zeer strenge winter veel lager dan normaal. Gezien de ontwikkeling van de HFK’s worden op middenlange termijn geen investeringen verwacht in het winnen van deze producten. Het zal dus een probleem blijven, wat de prijs opdrijft.

2. Productiecapaciteit van HFK’s

Met name in China is door milieu-aspecten de productie van HFK’s zeer sterk verminderd. Dit levert wereldwijd een enorm probleem op. Gevolg is zeer sterke prijsstijgingen.

3. Quotaregeling EU

Dit beleid beperkt het maximaal toelaatbare volume aan HFK’s en HFO’s dat op de markt gebracht mag worden. Producenten spelen hier nu eerder op in dan in vorige uitfaseringen. Hierdoor is zijn nu veel minder HFK’s beschikbaar en ook sommige HFO’s zijn in volume teruggebracht. Als gevolg daarvan hebben de producenten de prijzen van deze producten extreem verhoogd.

Het is een probleem waar de hele wereld en alle fabrikanten / leveranciers mee te maken hebben. Polytechniek is in 2015 al gestart met natuurlijke koudemiddelen. Neem tijdig contact op met ons om te voorkomen dat uw koelinstallatie stilvalt!