Bedrijfsovername Polytechniek B.V. uit Hem door Schadenberg Groep

Polytechniek B.V. en Schadenberg Groep hebben op 29 juni jongstleden de overeenkomst getekend tot overname van Polytechniek door Schadenberg Groep. De synergie tussen onze bedrijven, de regionale binding, het wederzijds versterken van de dienstverlening en dezelfde Westfriese nuchterheid bieden extra meerwaarde. De namen Polytechniek en Elektrakeur als ook alle werkzaamheden blijven bestaan en beide bedrijven blijven zelfstandig doorgaan.

Onze huidige directeur Sjon de Lange gaat met pensioen. Adjunct-directeur Jaap Vlam zal zijn functie overnemen en ook Technisch Adviseur Rob van Buiten blijft zijn werkzaamheden voortzetten. Door deze overname worden geen medewerkers boventallig.

De toekomst bouwen we samen
Schadenberg Groep heeft momenteel 250 medewerkers en bestaat uit de divisies: Infratechniek, Dakwerken, Stedegroen, Bouw, Water & Civiel, Vastgoed, Plaisier en Koelemeijer Tuinen. De organisatie is actief in grond-, weg- en waterbouw, dakwerken, verticale tuinen, daktuinen, bouw, optimalisatie en onderhoud van drinkwatersystemen en vastgoed. Hiermee heeft de organisatie alles in huis voor de gehele bouwkolom en biedt die alle disciplines voor de totstandkoming van projecten voor overheden, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Onder het motto ‘De toekomst bouwen we samen’ creëert Schadenberg Groep plekken waar mensen met plezier kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Sociaal verbindend, duurzaam en klaar voor de volgende generaties.

Toekomst vol nieuwe kansen voor Polytechniek en haar medewerkers
De aandeelhouders van Polytechniek stonden open voor nieuwe kansen. De projectomvang neemt namelijk steeds verder toe. In het verleden was sprake van projecten met een waarde van 100.000 gulden en nu werken we aan projecten van miljoenen euro’s. Om dat op de lange termijn te waarborgen, is schaalvergroting nodig. Groei is daarom geen doel, maar een middel om te kunnen leveren wat onze klanten vragen. Op die manier wordt de toekomst van het bedrijf en de medewerkers veilig gesteld. De synergie tussen Polytechniek B.V. en Schadenberg Groep, de regionale binding van onze beide organisaties en het wederzijds versterken van de dienstverlening bieden extra meerwaarde. We werken immers al samen met Schadenberg Groep aan een project bij het PWN drinkwaterproductiebedrijf in Andijk.

Samenwerking met Schadenberg Groep verder intensiveren
Polytechniek B.V. zal in de aankomende jaren autonoom blijven opereren en dat betekent dat de werkzaamheden voortbestaan. Een deel van onze specialismen sluit niet direct aan op die van Schadenberg Groep. Al hebben we ook disciplines in huis die wel aansluiten op die van bepaalde divisies, zoals die van Schadenberg Dakwerken. Zo kunnen wij bij de aanleg of renovatie van daken de luchtbehandeling en koeltechniek voor onze rekening nemen. Omdat de oplossingen voor dergelijke projecten intern beschikbaar zijn, wordt de samenwerking dus veel eenvoudiger. Het wederzijds versterken van de dienstverlening zullen we in de aankomende jaren verder intensiveren.

Goed werkgeverschap
Het is het belangrijkste dat met de bedrijfsovername de toekomst van onze medewerkers is veiliggesteld. Het geeft rust en vertrouwen dat er zowel intern als extern weinig verandert. Daarbij komt dat de bedrijfsvoering binnen Polytechniek sterk lijkt op die binnen Schadenberg Groep. Er is sprake van een open cultuur en goed werkgeverschap staat hoog in het vaandel. We nemen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om gezamenlijk te werken aan gezondheid, veiligheid en vitaliteit. Daarnaast faciliteren we in moderne middelen en materialen om onze mensen zo ergonomisch en efficiënt mogelijk te laten werken. Ook geldt voor onze beide organisaties dat onze mensen het grootste kapitaal zijn. Zij zijn de belangrijkste schakel om onze ambities waar te kunnen maken. Daarom stimuleren wij hen om hun individuele competenties en persoonlijke talenten optimaal te ontwikkelen. Op die manier kunnen Polytechniek en Schadenberg Groep samen bouwen aan een succesvolle toekomst.