Project

Spruit Witlofkwekerij – Nibbixwoud

In juli 2022 hebben wij de gunning ontvangen voor de nieuwbouw en renovatie van de Kweekcellen en de bedrijfsruimtes. Bij het totale project speelde verduurzaming een belangrijke rol, want de factor duurzaamheid is en blijft belangrijk.
S C R O L L

Spruit Witlofkwekerij in het Noord-Hollandse Nibbixwoud is een hecht familiebedrijf. De kwekerij werd tientallen jaren lang gerund door Roel Spruit en Marian Groot. Op 1 januari 2021 namen hun zonen Thijs, Dirk, Koos en Ruud het stokje officieel van hen over. Sinds de oprichting van de kwekerij is de witlofteelt sterk veranderd. In de jaren 70 vond de grootste verandering plaats, met de transitie van grondteelt naar de teelt op water. Spruit Witlofkwekerij was een van de eerste bedrijven die de overstap maakte. Destijds was witlof nog geen jaarrond product. Door te gaan telen in goed geïsoleerde gebouwen met aangepaste klimaatapparatuur, werd het wel mogelijk om deze groente vier seizoenen lang te produceren.

Nieuwbouw en renovatie van de Kweekcellen en bedrijfsruimtes
Het eerste contact tussen Spruit Witlofkwekerij en Polytechniek ontstond dankzij Roel Spruit en onze oud-directeur Sjon de Lange. Daarna is het hele verhaal gaan rollen. In juli 2022 hebben wij de gunning ontvangen voor de nieuwbouw en renovatie van de Kweekcellen en de bedrijfsruimtes. Bij het totale project speelde verduurzaming een belangrijke rol, want de factor duurzaamheid is en blijft belangrijk.

Wat kwam er bij het project aan bod?
Net zoals elke klant van Polytechniek had Spruit Witlofkwekerij bepaalde wensen voor de  nieuwbouw en bestaande installaties. Die wensen – gecombineerd met onze jarenlange ervaring en het vermogen om in mogelijkheden te denken – hebben wij vertaald naar de juiste oplossingen. Bij het project kwam het volgende aan bod:

 • Ontwerpen van de installatie en het definiëren van de uitgangspunten;
 • Digitaal uitwerken van de ontwerpschetsen tot werktekeningen;
 • Uitbreiden van de huidige witlofkwekerij met twee Kweekcellen en opzet/productieruimte;
 • Aanpassen van de negen bestaande Kweekcellen in verband met de wijziging van het luchtverdeelsysteem;
 • Renovatie/vervangen van de bestaande elektrische installatie, zoals tl-verlichting naar led-verlichting;
 • Waar mogelijk het verduurzamen van de nieuwe en bestaande technische installatie.

Bij Spruit Witlofkwekerij zijn de volgende onderdelen geïnstalleerd:

 • Technische installatie ten behoeve van twee nieuwe Kweekcellen 10 en 11;
 • Koude en warme transportleidingen;
 • Bestaande Kweekcellen 1 t/m 9 intern aanpassen lucht- en waterzijdig;
 • Bestaande Kweekcellen 1 t/m 8 voorzien van nieuwe persleidingen;
 • Bestaande Kweekcel 9 luchttechnische en persleiding;
 • Vloerverwarming, nieuwe opzet en snijruimte;
 • Uitbreiding elektrische installatie;
 • Verlichting en schakeling Kweekcellen/gang, bestaande kweekcellen en corridor;
 • Verlichting en elektrische voorziening werkplaats, magazijn/werkplaats en kuubskisten-wasruimte;
 • Gebruik van restwarmte van de koelinstallatie;
 • Vervangen van de bestaande (gas) CV-ketels naar elektrische ketels.

Het project bij Spruit Witlofkwekerij is inmiddels naar tevredenheid afgerond.
Wij zijn ontzettend trots op ons team dat vakwerk heeft geleverd!