De nieuwe nen1010

Per 1 juli 2017 moeten kabels die in de handel worden gebracht voor permanente installaties in bouwwerken voldoen aan de Europese CPR norm EN 50575.

Polytechniek ontwerpt en installeert installaties die aan alle veiligheidseisen gestel in het bouwbesluit voldoen. Hiervoor beschikken wij over een BRL 6000 certificaat waarmee aantoonbaar is dat wij over alle geëiste kwalificatie beschikken.

Er zijn collega’s in de markt die niet in het bezit zijn van dit BRL certificaat en daarmee is geen zekerheid dat de installatie aan gestelde eisen voldoet. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben als er iets mis gaat met de installatie of het gebruik daarvan, zeker als dat ongevallen of brand tot gevolg heeft. Wij willen u dan ook graag dit belangrijke aspect onder de aandacht brengen zodat u gericht de beste keuze kunt maken met welk installatiebedrijf u in zee gaat.

Lees meer…